35° / 15° Clar

Òrgans de govern

Per al dia a dia de l'activitat municipal s'han estructurat tres regidories que són les encarregades de dur a terme el mandat dels diferents òrgans de presa de decisions (Alcaldia, Ple i Junta de Govern) tot i que s'ha creat la Comissió Informativa General que es convoca prèviament als Plens i Juntes amb la capacitat d'emetre dictamens vinculants.

ORGANIGRAMA.jpg

 
TINENCIES D'ALCALDIA

Primer Tinent d’Alcalde: Raúl Sales Pujol.

Segon Tinent d’Alcalde: Antoni Carré Cuadrat.

Tercera Tinent d’Alcalde: Àngela Sales Batallé.

 

ÀREES DE GOVERN:
 
Manel Catala i Ros     ALCALDE
Raúl Sales Pujol REGIDORIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES I GOVERNACIÓ
Àngela Sales i Batallé

REGIDORIA DE CULTURA,  BENESTAR SOCIAL I FESTES

Antoni Carré Cuadrat REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, ENSENYAMENT, ESPORTS I JOVENTUT
 
COMISSIÓ INFORMATIVA GENERAL:

Ostenta les atribucions d’estudi, d’informe o de consulta, i el dictamen previ dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del Ple o de la Junta de Govern Local.

La Comissió està integrada per tots els regidors de la corporació i els dictàmens que emeti la comissió informativa seran vinculants.

COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

Manel Català i Ros 
Raúl Sales i Pujol

Àntoni Carré Cuadrat

Àngela Sales i Batallé

PDCAT
Rosa Caselles Mir
Montserrat Bosch i Pascual
 Tots Junts per Benavent
Ferran Accensi Torres
Antoni Català i Solé
 ERC
Josep Maria Palau Llobera  PPC


 

JUNTA DE GOVERN LOCAL

Components: Raúl Sales Pujol, Antoni Carré Cuadrat i Àngela Sales i Batallé

Regidors invitats: Rosa Caselles Mir, Montserrat Bosch Pascual, Ferran Accensi Torres, Antoni Català Solé i Josep Maria Palau Llobera.

Document Actions