Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià gaudeixen de la nova depuradora que tractarà les aigües residuals després d’una inversió de 5,4M€ de l’ACA

La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, acompanyats pels alcaldes de Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià, Antoni Carré i Jordi Figuerol, ha inaugurat aquesta instal·lació. La planta és de tipus biològic, amb capacitat per tractar 1.429 m3/dia, equivalent per a una població de 3.543 habitants, i també s’ha construït una xarxa de col·lectors de prop de 7 quilòmetres. Actualment hi ha 17 depuradores en servei a la comarca del Segrià, que donen servei a més del 92% de la seva població.

DIVENDRES 18 NOVEMBRE 2022

La secretària d’Acció Climàtica, Anna Barnadas i el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, juntament amb els alcaldes de Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià, Antoni Carré i Jordi Figuerol, el director dels serveis territorials d’Acció Climàtica a Lleida, Ferran de Noguera, i el director de l’ACA, Samuel Reyes, entre d'altres autoritats, han inaugurat aquest divendres la nova depuradora de Benavent de Segrià i Vilanova de Segrià.

Els treballs, amb un pressupost de 5,4 milions d’euros, han estat executats per l’UTE Edar Vilanova i Benavent (integrada per Vías y Construcciones S.A., i MyJ Grúas). El contracte també preveu l’explotació de les instal·lacions durant el primer any de servei.

L’actuació, que s’ha dut a terme en un any, ha consistit en la construcció d’una depuradora de tipus biològic, ubicada dins del terme municipal de Benavent de Segrià, amb capacitat per tractar 1.429 m3/dia, equivalent a una població de 3.543 habitants (1.195 per Vilanova i els 2.348 restants per a Benavent) i prop de 7 quilòmetres de xarxa de col·lectors. La instal·lació projectada compta amb una línia d'aigua i tractament complet de fangs.

La nova depuradora consta d’un procés de depuració d’oxidació total amb un reactor biològic per a l’eliminació de la matèria orgànica. La línia d’aigua disposa, també, d’un pretractament (pou de gruixuts, bombament de capçalera i tamisat de fins) i d’una decantació secundària. La planta està dotada, a més, d’un sistema d’espessiment, deshidratació i emmagatzematge dels fangs deshidratats per a la seva posterior gestió i d’un sistema de desinfecció de l’aigua tractada per al seu ús com a aigua de servei.

La instal·lació s’ha dissenyat amb dues línies de procés per tal de flexibilitzar l’explotació i donar servei tant als requeriments actuals com als futurs. Disposa també d’una reserva d’espai suficient per a una possible ampliació amb una tercera línia de reactor biològic i de decantació secundària i la implantació d’un sistema de tractament terciari.

Actualment hi ha 542 depuradores a Catalunya, que sanegen les aigües residuals de més del 97,1% de la població. Pel que fa a la comarca del Segrià, hi ha actualment 17 depuradores en servei que garanteixen el sanejament a més del 92% de la seva població. El model de sanejament de Catalunya és descentralitzat i la participació dels ens gestors locals és clau per assolir els objectius de gestió i d’execució de la planificació.

 Podeu veure més fotos de la inauguració en aquest ENLLAÇ.