Benavent de Segrià posa en marxa els seus primers pressupostos participatius

El procés oferirà a la ciutadania la possibilitat de presentar del 19 de març al 4 d’abril les seves propostes, que seran votades del 31 de maig al 13 de juny. Tots els detalls de la iniciativa, a la que se li destinarà un pressupost de 15.000 euros, seran presentats en una sessió virtual que es farà el 18 de març.

DIJOUS 11 MARÇ 2021

L’Ajuntament de Benavent de Segrià posa en marxa aquest any per primer cop els pressupostos participatius, que contemplen una partida de 15.000 euros que es destinaran a les inversions que escullin els veïns i veïnes.

La iniciativa s’emmarca dins la línia d’obertura a la ciutadania que impulsa el govern municipal, donant compliment, a més, a un compromís adquirit amb els veïns i veïnes, als quals se’ls ofereix la possibilitat de fer les seves aportacions per tal que les inversions municipals les tinguin en compte. Tot plegat mitjançant un procés obert, transparent i el més curós possible, i amb l’objectiu final de fer un poble millor, i en una iniciativa que naix amb vocació de continuïtat de cara al futur com a canal efectiu de democràcia participativa.

Començant per la quantitat que s’hi destinarà, aquesta ascendirà a 15.000 euros del pressupost municipal que es posen a disposició del veïnat. Cada persona empadronada al poble i major de 16 anys podrà presentar un màxim de dos propostes.

Les propostes poden ser de qualsevol àmbit o sector, això sí, han de ser legals i de competència directa de l’Ajuntament. També han de ser concretes i avaluables econòmicament (i, com ha quedat dit, amb un cost no superior als 15.000 euros). Han de fer referència al capítol d’inversions, però no de manteniment, neteja o ajuts. Han de ser viables tècnicament, d’interès general i no plantejar accions insostenibles ni que impliquin una exclusió social.

La presentació de les propostes es podrà fer del 19 de març al 4 d’abril, i un cop s’hagin recollit totes, s’obrirà un procés de validació tècnica i econòmica d’aquestes propostes per tal que s’adeqüin als criteris exigits.

Posteriorment es comunicarà quines propostes han superat el tall i, per tant, opten a entrar en la votació popular. Aquesta es durà a terme del 31 de maig al 13 de juny i hi podran participar totes les persones empadronades al poble i majors de 16 anys, que podran votar tres propostes d’entre totes les que hagin estat validades.

Finalment, es comunicaran els resultats de la votació, s’avaluarà tot el procés de pressupostos participatius i s’executarà la proposta que hagi estat més votada.

Tots els detalls dels pressupostos participatius, el procés que se seguirà i els mecanismes es donaran a conèixer en una sessió de presentació que es farà en format virtual a través de la plataforma Zoom el dijous 18 de març a les 19:00 hores.

També podeu consultar les bases en aquest enllaç: www.benaventdesegria.cat/pressupostos-participatius-2021.

 

 

Fitxers adjunts