Benavent de Segrià posa en marxa un Pla d’Ocupació Juvenil per introduir en el món laboral joves de 16 i 17 anys

Els ofereix la possibilitat de fer tasques de suport a la brigada municipal durant els mesos d’estiu en quatre torns. L’Ajuntament va oferir tota la informació al voltant d’aquesta iniciativa en una reunió celebrada aquest dimecres al Casal Cultural.

DIJOUS 23 JUNY 2022

  L’Ajuntament de Benavent de Segrià ha posat en marxa un Pla d’Ocupació Juvenil, una iniciativa que té com a objectiu proporcionar a joves de 16 i 17 anys la seva primera experiència laboral durant els mesos d’estiu.

  Els detalls del Pla es van donar a conèixer aquest dimecres en una reunió informativa celebrada a la sala del Casal Cultural i que anava adreçada als joves i també als seus pares i mares. Durant la trobada, se’ls va oferir informació sobre els torns, les tasques que hauran de desenvolupar i la retribució que rebran.

  L’objectiu de tot plegat és que els joves d’aquestes edats s’iniciïn en el món del treball, adquireixin responsabilitats en quant a horaris i obligacions laborals i, a més, rebin una retribució que vingui a recompensar el seu esforç.

  Pel que fa a les tasques a realitzar, seran les pròpies de la brigada municipal, de suport en els esdeveniments que organitza l’Ajuntament i coneixent el funcionament dels diferents equipaments, fent feines de conservació i de manteniment d’aquests espais i de l’entorn i altres labors a concretar.

  Quant als horaris i torns, s’ha previst oferir una ocupació de mitja jornada, amb torns quinzenals; del 4 a 17 de juliol, del 18 al 31 de juliol, de l’1 al 14 d’agost i del 16 al 3 d’agost.

  Durant la reunió es va lliurar als/a les interessats/des un full d’inscripció que hauran d’entregar, degudament omplert, a l’Ajuntament fins al 28 de juny. Al full hi ha de constar en quin torn estan interessats/des a treballar. Aquest full també està disponible al web de l’Ajuntament, on també hi ha tota la informació referent a aquest Pla d’Ocupació Juvenil 2022. D’entre totes les propostes que es presentin, s’escolliran els/les joves que es contractaran, que seran un total de 16.