Calendari de cobrança dels tributs

Des de l’Organisme de Recaptació de Tributs de la Diputació de Lleida s’ha pres la iniciativa de flexibilitzar el cobrament dels impostos i s’ha modificat el calendari de cobrança dels tributs.

DILLUNS 27 ABRIL 2020

Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Contribuents que ho tinguin domiciliat, la càrrega es realitzarà el 21 de maig.

Contribuents que no ho tinguin domiciliat, pagament fins al 25 de maig.

 

Impost béns immobles urbans  (IBI urbana)

Contribuents que ho tinguin domiciliat, la càrrega es partirà en tres terminis, 1 de juliol, 3 de setembre i 4 de novembre.

Contribuents que no ho tinguin domiciliat, podran fer-ho del 15 de juny al 17 d’agost.

 

Impost béns immobles rústega (IBI rústega) i Impost activitats econòmiques (IAE)

Contribuents que ho tinguin domiciliat, la càrrega es realitzarà el 4 de novembre.

Contribuents que no ho tinguin domiciliat, podran fer-ho del 14 d’octubre al 15 de desembre.

 

Escombraries i cementiri:  (es rebran  les comunicacions del 15 de juny a l’1 juliol)

Contribuents que ho tinguin domiciliat, la càrrega es realitzarà l’1 de juliol.

Contribuents que no ho tinguin domiciliat, podran fer-ho del 15 de juny al 17 d’agost.