Convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones que tinguin 35 anys o menys

Es pot sol·licitar fins al 5 d'abril

DIJOUS 30 MARÇ 2023

S'informa que el passat 23 de març es va obrir la convocatòria d'ajuts al lloguer per a persones que tinguin 35 anys o menys (LV) i finalitzarà el 5 d'abril de 2023, inclòs.

Requisits per poder accedir als ajuts:

1.Tenir la residència legal a Catalunya.

2.Disposar d'una font regular d'ingressos, igual o inferior a 2,97 vegades l'IRSC (23.725'79€).

3.Ser titular del contracte d'arrendament, haver pagat la fiança i estar-hi empadronat.

4.No pagar un lloguer superior a 600€ (si es tracta d'habitatge) i 300€ (si es tracta d'habitació).

5.Pagar el lloguer per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on hi constin els conceptes següents: identificació de la persona pagadora, identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

Presentació de les sol.licituds:

  • Electrònicament, a través del web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya

https://habitatge.gencat.cat/ca/detalls/Tramits/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer?category=&moda=1#cercador-municipis

  • Presencialment, a l'Oficina Local d'Habitatge del Consell Comarcal del Segrià. Cal demanar cita prèvia trucant al 973.054800.  

Documentació que cal aportar:

  1. Formulari de la sol.licitud (model adjuntat a aquest mail)
  2. Contracte de lloguer vigent on consti el pagament de la fiança
  3. Document bancari SEPA on consti el número de compte del sol.licitant de l'ajut, signat i segellat per l'entitat bancària (model adjuntat a aquest mail)
  4. Rebuts del banc dels mesos de 2023
  5. Document d'indentitat: DNI / NIE
  6. Títol de família nombrosa o monoparental, si s'escau

 

Qualsevol dubte us podeu adreçar al mail olh@segria.cat o al tel. 973 054800 (ext.1).

 

Fitxers adjunts