Els Serveis socials bàsics van atendre 229 persones a Benavent durant el 2019

Així ho reflecteix la memòria del passat exercici, presentada per les tècniques del Consell Comarcal del Segrià davant l’Ajuntament

DIVENDRES 06 MARÇ 2020

Una representació de l’Ajuntament de Benavent es va reunir aquest dijous amb una delegació del Consell Comarcal del Segrià amb l’objectiu de posar en comú les dades i directrius els serveis socials d’atenció primària que es poden oferir al municipi, a la vegada que es va presentar la memòria del 2019.

L’Ajuntament va estar representat per l’alcalde, Antoni Carré, i pels regidors de Salut i Serveis Socials, Ferran Millàs, i d’Infància i Joventut, Cristina Canela, mentre que el Consell Comarcal va desplaçar la referent social de la zona, la treballadora i l'educadora social.

Cal recordar que el serveis socials d’atenció primària són la primera porta d’accés de la ciutadania a la xarxa bàsica de serveis socials públics, de manera que aquestes trobades són fonamentals per tal de millorar el servei i l’atenció, intercanviant informació sobre les necessitats de la població i les possibles accions a implementar per donar-hi resposta.

Pel que fa a les dades incloses en la memòria del 2019, cal destacar que durant aquell exercici es van atendre 229 persones de Benavent, que representen un percentatge del 15,27% de la població, i que de les persones ateses, es van detectar 236 situacions problemàtiques.

També es va detallar que, fruit de la intervenció, es va tramitar 1 nou aparell de Teleassistència (actualment n’hi ha 8 d’actius); que es va realitzar un servei de SAD Dependència (Servei d’ajuda a domicili); es van lliurar 690 kilos d’aliments, repartits en tres lliuraments durant l’any, i que es va arribar a 9 beneficiaris; es van tramitar 5 ajuts d’urgència (4 d’alimentació, 1 d’accés a recursos, amb un total d’11 beneficiaris); es van tramitar 66 demandes de pobresa energètica i es van protegir 15 usuaris; es van tramitar 2 targes de discapacitat de mobilitat reduïda; i van ser ateses 3 víctimes de violència de gènere i 1 usuària de resposta urgent.