L’Ajuntament aprova l’informe de declaració dels Trullets com a Bé Cultural d’Interès Local

S’ha tramés al Consell Comarcal del Segrià per tal que procedeixi a la seva tramitació.

DIMECRES 06 ABRIL 2022

L’Ajuntament de Benavent de Segrià va aprovar, al Ple Municipal celebrat el passat dilluns, l’informe de declaració dels Trullets com a Bé Cultural d’Interès Local.

Els Trullets de Benavent de Segrià constitueixen un dels elements més singulars del patrimoni rural del nord del Segrià, donat que són els únics d’aquestes característiques i també pel fet que es troben en un aflorament de roca. L’espai està format per un conjunt de 24 trulls, cadascun dels quals compta amb dos dipòsits connectats entre ells. Alguns cups conserven encara l’enrajolat de les parets.

La seva història, el simbolisme que representa per als veïns i veïnes del poble, i la seva particular tipologia arquitectònica, així com el fet de poder convertir-se en un nou recurs turístic i de dinamització de la zona, són alguns dels motius que justifiquen la decisió de l’equip de govern a l’hora de sol·licitar la seva declaració com a Bé Cultural d’Interès Local.

Galeria d'imatges