L’AJUNTAMENT DE BENAVENT REALITZA OBRES DE MILLORA DEL CAMÍ DEL BOVAR.

DIJOUS 22 NOVEMBRE 2018

S’han fet obres de manteniment del camí del Bovar de Benavent de Segrià, que compten amb una subvenció de la DIPUTACIÓ DE LLEIDA de 5.378,00 €. Les obres s’han realitzat dins el marc del PLA DE MANTENIMENT DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL, anualitat 2017 (Convocatòria del BOP, núm. 34 de 16.02.2018).

Aquestes han consistit en el rebaix i anivellament del camí per tal de poder circular-hi els vehicles i la maquinària agrícola en bones condicions, sense canviar la seva geometria ni traçat i, compatible amb el seu entorn rural. 

Així, doncs, s’han realitzat:

  • L’excavació de flonjalls.
  • El replè dels flonjalls amb material granulat seleccionat.
  • Reposició de les parts afectades amb ferm asfàltic.

El pressupost ha estat de 5.390,55 € dels quals 5.378,00 € han estat subvencionats per la Diputació de Lleida.

Aquest camí presentava un mal estat degut al pas del transit rodat agrícola i a una manca d'actuacions en els últims anys. L'acabat asfàltic estava deteriorat en moltes zones, estava esquerdat o hi havien forats on es quedava l'aigua. S'ha realitzat una actuació al ferm asfàltic per tal que el camí recuperés el bon estat i per a que la maquinària que utilitza aquest camí pogués fer-ho amb condicions òptimes.