L’Ajuntament equipa el consultori mèdic amb més material i un nou aparell per fer electrocardiogrames

El consistori ha invertit 7.000 euros en l’adquisició de diferents elements que permetran oferir una millor atenció sanitària.

DIJOUS 17 DESEMBRE 2020

L'Ajuntament de Benavent de Segrià ha invertit 7.000€ en la compra de petit material mèdic i d’un nou aparell per fer electrocardiogrames que serviran per equipar el consultori mèdic i així oferir una millor atenció sanitària.

El material mèdic que s’ha incorporat al consultori està format per diferents estris per a cures i sutures, tisores i pinces vàries, un otoscopi, xeringa per a rentats d’orelles, pulsòmetres i un aparell fer electrocardiogrames, per avaluar i diagnosticar el ritme i la funció cardíaca, així como per realitzar la prova d’esforç i la prova en repòs, tot plegat per facilitar la detecció de malalties coronàries i de problemes cardíacs i pulmonars. Aquest nou aparell, a més, està integrat i sincronitzat automàticament dins la xarxa sanitària. També s’ha adquirit una aparell de televisió per emetre informació del Canal Salut de la Generalitat i píndoles informatives.

Tot plegat, tal com assenyala Ferran Millas, regidor de Sanitat de l’Ajuntament, amb l’objectiu d’anar dotant el consultori amb “més i millors elements” que repercuteixen “en benefici dels usuaris”. Millas ha afegit que més que una inversió econòmica, es tracta “d’una inversió en salut”.