L'Ajuntament de Benavent va donar llum verda al Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

Aquest acord es va aprovar el dilluns en un ple extraordinari a l’Ajuntament.

DIMECRES 02 DESEMBRE 2020

PLA D’ACCIÓ DEL PAESC DE BENAVENT

El pla d’acció del municipi de Benavent de Segrià consta de 69 accions que suposen una reducció de 2.245,63 t CO2 per l’any 2030 i equivalen a un 40,15 % de les emissions del 2005.

Les accions es divideixen en quatre línies estratègiques:

 1. Augmentar el grau d'estalvi i eficiència energètica en els edificis públics i equipaments/instal·lacions municipals, els edificis residencials i els del sector terciari.
 2. Disminuir les emissions associades al transport urbà.
 3. Incrementar la producció local d'energia al municipi i el consum d'energia renovable.
 4. Disminuir les emissions associades al tractament de residus sòlids urbans.

   

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I QUANTITATIUS

El PAESC de Benavent de Segrià té 10 objectius estratègics, i el seu compliment suposarà un estalvi d’emissions de CO2 del 40,15 %.

 1. Reduir les emissions generades en els edificis i equipaments/instal·lacions municipals a través d’actuacions de millora de l’eficiència energètica i de conscienciació dels usuaris.
 2. Disminuir  les emissions generades de l’enllumenat públic instal·lant rellotge astronòmic, sistema de regulació de flux a cada punt i substituint la tipologia de les lluminàries.
 3. Disminuir en les emissions de CO2 dels sectors terciari i residencial mitjançant accions de participació ciutadana.
 4. Potenciar l’ús de la biomassa al municipi per assolir estalvi d’emissions en els sectors terciari, residencial i equipaments.
 5. Disminuir les emissions associades al parc de vehicles del municipi a través de millores en el seu ús (millorant-ne la conducció i fent-la més eficient).
 6. Reduir les emissions derivades de la gestió dels residus municipals per assolir elsobjectius de recollida selectiva que marca el PROGREMIC.
 7. Incrementar la producció d’energia elèctrica d’origen renovable al municipi.
 8. Incrementar la producció d’energia tèrmica d’origen renovable al municipi.
 9. Fomentar l’ús d’energia 100% renovable associada al consum elèctric de l’Ajuntament, del sector terciari i dels edificis residencials.
 10. Fomentar l’ús d’energia geotèrmica al municipi.

 

Galeria d'imatges