MESURES COVID-19 DEL COL·LEGI ELECTORAL DE BENAVENT

L’Ajuntament us anima a venir a votar aquest diumenge 14 de febrer a la Sala de l’Ajuntament, on trobareu totes les mesures de seguretat sanitàries que aquesta situació epidemiològica ens obliga a establir per tal de garantir el dret a vot amb la màxima seguretat possible per als votants.

Eleccions 14 de febrer
Eleccions 14 de febrer

DIJOUS 11 FEBRER 2021

Trobareu tot  el material de seguretat (gel hidroalcohòlic, guants, desinfectant...) al vostre abast.

La Sala es netejarà i desinfectarà abans, durant i després de la jornada.

El local estarà ventilat constantment, amb circuits d’entrada i sortida ben diferenciats.

Us deixem unes pautes per accedir al col·legi electoral:

 • Ús obligatori de mascareta, en tot moment.
 • En les cues exteriors d’accés al recinte cal respectar la distància de seguretat d’1,5 metres entre votants.
 • Es recomana als i les votants que portin el sobre amb la papereta preparada de casa.
 • En el moment del vot, només podrà haver-hi una persona votant davant de cada mesa i a la distància de seguretat indicada a terra.
 • S’ha d’anar sense acompanyants, excepte en el cas de necessitar assistència. I en la mesura de lo possible s’ha d’evitar que els nens i nenes us acompanyin a votar.
 • Es recomana anar a votar segons una distribució de franges horàries en benefici de la seguretat sanitària:
  • De 09:00h a les 12:00h votaran els col·lectius de risc
  • De 12:00h a les 19:00h votaran els votants que no pertanyin als col·lectius de risc o es trobin en quarantena
  • De 19.00h a les 20.00h votaran els col·lectius de persones en quarantena, contagiats, contactes estrets i sospitosos.