Obert el termini per presentar propostes de cara als pressupostos participatius del 2024

L’Ajuntament de Benavent de Segrià ha obert el termini per presentar propostes de cara als pressupostos participatius per aquest any 2024.

DIMARTS 21 MAIG 2024

La convocatòria va adreçada a totes aquelles persones de més de 16 anys que estan empadronades al poble. Les propostes es poden presentar des del 20 de maig fins al 2 de juny de forma presencial a les oficines de l'Ajuntament en horari de 9.00 a 14.00 h. de dilluns a divendres, o bé a través de la pàgina web de l'Ajuntament a l'apartat ‘Presenta les teves propostes’ dins de ‘Pressupostos participatius 2024’.

Cal recordar que el Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació i gestió del municipi, mitjançant el qual els ciutadans i les ciutadanes poden proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa.

A més del component decisori, el Pressupost Participatiu pretén incorporar dins del procés, accions destinades a millorar els canals de comunicació entre les institucions locals i la ciutadania, així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats del municipi.

Amb aquesta motivació és amb la que l’Ajuntament de Benavent de Segrià obre per tercer any consecutiu els pressupostos municipals a la participació de la ciutadania, confirmant la seva la voluntat que tingui continuïtat en el temps.

Aquest procés de Pressupost Participatiu atorga a la ciutadania empadronada al municipi de 16 anys o més la capacitat de decidir com es destinaran 20.000 € del pressupost municipal per l’any 2024, el que significa consolidar l’augment de pressupost que es va produir l’anterior edició.

Els criteris que han de complir les propostes per ser acceptades són els següents:

 1. Que siguin
 2. Que facin referència a competències directes i assumides per l’Ajuntament.
 1. Amb un cost no superior a 000 €.
 2. Que sigui concretes i avaluables econòmicament.
 3. Que facin referència a inversions i es pugui incloure en aquesta partida del pressupost
 4. Que no siguin relatives a actuacions de manteniment, neteja o ajuts i
 5. Que siguin viables tècnicament, és a dir, que no existeixin impediments tècnics per a realitzar la proposta i que aquesta s’ajusti a la normativa jurídica vigent, en base a les valoracions realitzades pel personal tècnic
 6. Que no plantegin accions insostenibles, és a dir, que no comprometin les necessitats i les possibilitats de desenvolupament de les generacions presents i
 7. Que no plantegin accions d’exclusió
 8. Que siguin d’interès general i de gaudi per a tota la població.
 9. Que vagin acompanyades de les dades identificatives de la persona que les realitza (nom i cognoms, telèfon de contacte i correu electrònic, si se’n disposa), per tal de poder aclarir possibles

Un cop hagi acabat el termini per presentar les propostes (2 de juny), s’iniciarà el de valoració tècnica i validació de les propostes (juny, juliol i agost). En acabar, tota la població de 16 anys o més empadronada al municipi tindrà l’oportunitat de prioritzar les propostes mitjançant un procés de votació en el que podran escollir 3 propostes. Les votacions es faran del 23 de setembre al 6 d’octubre.

Podeu també consultar tota la informació del procés participatiu a la pàgina web dins la pestanya ‘Pressupostos participatius 2024’.