V CONCURS DE FOTOGRAFIA A BENAVENT

DIMECRES 06 MARÇ 2019

Bases del 5è Concurs de fotografia de Benavent de Segrià

 

1.- Participants.

La participació al concurs està oberta a qualsevol persona, ja sigui aficionat o professional de qualsevol racó del món, amb independència de la seva nacionalitat.

Queden exclosos de participar els organitzadors, membres de la comissió, i les persones que formin part del jurat.

2.- Tema.

Fotografies amb tema lliure, tan del Terme Municipal, com del poble i els seus raconets. Paisatge, fauna, flora. En el cas de fauna, no s’admetran animals domèstics, ni en captivitat, ni nius en el cas d’ocells

3.- Admissió de les fotografies.

Les fotografies o bé es poden portar a l’Ajuntament de Benavent de Segrià presencialment  o es poden enviar per correu ordinari.

 • NO s’admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos.
 • NO s’admetran fotografies, les quals els drets de propietat no pertanyin, íntegrament, al propi participant del concurs.
 • Cada concursant podrà presentar un màxim de 2
 • Categories:
 • Categoria Infantil ( de 6 a 12 anys, ambdós inclosos).
 • Categoria juvenil (de 13 a 18 anys, ambdós inclosos )
 • Categoria adulta ( a partir de 19 anys).
 • Categoria millor fotògraf local (Adult)
 • No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades.
 • Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades l’any 2018 i/o 2019

4.- Requisits tècnics.

 • No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els ajustos de màscares d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital.
 • Les fotografies presentades han de tenir el format següent:
 • Han de tenir unes dimensions de 30x20cm, i estaran muntades sobre cartró ploma.
 • Les fotografies, caldrà que segueixin les següents condicionants.
  • Les obres es presentaran dins d’un sobre tancat, amb el lema i la categoria escrits en l’exterior del sobre.
  • Dins el sobre gran hi haurà un altre sobre petit amb el mateix lema, i dins d’aquest, totes les dades del concursant. Nom i Cognoms, edat, títol de la o les fotografies, categoria a la que es presenta, telèfon, i mail de contacte.

5.- Selecció de les obres.

 • Les fotografies premiades i finalistes es publicaran a la pàgina web de l’Ajuntament de Benavent a: benaventdesegria.cat, facebook i altres.
 • La selecció de les obres finalistes i premiades anirà a càrrec d’un jurat proposat per l’organització, composat per tres persones vinculades al mon de la fotografia. Els membres del jurat portaran a terme les seves valoracions sobre cada imatge, sense conèixer el nom de l’autor
 • El jurat podrà declarar desert qualsevol premi.
 • Les obres premiades quedaran en poder de l’Ajuntament, la resta podran ser retirades pels seus autors un cop acabada la exposició que l’Ajuntament té per costum realitzar. Les obres no seleccionades seran destruïdes abans de la següent convocatòria

6.- Data límit de presentació.

 • La data límit d’admissió de les fotografies participants, serà el 23 d’abril de 2019, tant físicament com a traves de correu ordinari.
 • El dissabte, 27 d’abril de 2019 es donarà a conèixer el veredicte del jurat, es realitzarà l’entrega de premis, i s’exposaran les obres premiades i finalistes en el lloc escollit per l’Ajuntament.
 • Els autors guanyadors i/o finalistes seran avisats per l’organització, per telèfon, correu electrònic del dia, hora, i lloc del lliurament dels premis.

7.- Premis.

Adults:

 • Primer premi a la millor fotografia...... 200€ i Diploma
 • Premi al millor fotògraf local................150€ i Diploma

 

(Qui guanyi el premi a la millor fotografia s’incorporarà com a jurat en la propera edició)

 

Juvenils:

 • Diploma i sortida fotogràfica amb fotògraf expert. On podrà adquirir i posar en pràctica coneixements sobre la fotografia

 

Infantils:

 • Diploma i sortida fotogràfica amb fotògraf expert. On podrà adquirir i posar en pràctica coneixements sobre la fotografia

8.- Drets de propietat.

Els drets d’ús, difusió, divulgació, reproducció i exhibició de les obres premiades pertanyeran sempre als seus autors, però aquests els cedeixen a l’Ajuntament de Benavent de Segrià per a publicacions relacionades amb el concurs. En cap cas es podran vendre ni usar-les per a altres finalitats, caldrà el permís previ de l’autor. En els mitjans web i xarxes socials es reproduiran a baixa resolució, per tal d’evitar el seu ús indegut per tercers.

9.- Protecció de dades.

 • Els participants garanteixen que les dades proporcionades són verídiques.
 • Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Benavent de Segrià a utilitzar les dades per l’enviament de comunicacions sobre activitats, cursos i promocions que organitzi aquest Ajuntament.

10.- Acceptació de les bases.

 • El simple fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

 

NOTA: ÉS MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANTS OBSERVAR ATENTAMENT LES PRESENTS BASES I FACILITAR TOTES LES DADES EXIGIDES.