NNSS Planejament Urbanístic de Benavent de Segrià

Les primeres normes subsidiàries de planejament urbanístic a Benavent van aprovar-se l'any 1993. Deu anys més tard, l'any 2003, es va aprovar la modificació de normes que avui encara són vigents: