Crèdits

Continguts i text

Ajuntament de Benavent de Segrià

Plaça de l'Ajuntament, 1, Benavent de Segrià (Lleida)

Tel. 973777611

25132

ajuntament@benaventdesegria.cat

Direcció de projecte

Àrea de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida

Serveis al món local. Diputació de Lleida

Carrer del Carme, 26

Tel. 973 24 92 00

25007 Lleida

diputacio@diputaciolleida.cat

Disseny i Programació

Semic / eCityclic

Turó de Gardeny, Edifici H1 2ª Planta A

Tel. 902 109 120

25003 Lleida

semic@semic.es