En xifres

Benavent de Segrià

Codi
250539
Comarca
Segrià
Població
1.533
Superfície
7,43
Densitat
206,3
Altitud
234

Superfície (km²)

Municipi
7,43
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
206,3
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
209
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.085
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
201
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
38
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
102
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
594
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
96
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
107
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
491
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.226
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
131
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
176
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.373
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
160
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
697
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
113
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
676
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
47
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
18
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
275
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
34,5
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
830
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
781
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
9
Comarca
1.611
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
15
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
28
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
0
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
28
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
8
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
14
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
481
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
37,22
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
4,65
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
32,58
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.496
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.335
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.363
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.097
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.504
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
11
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
36,7
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.085
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
68,8
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.055
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
86,4
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.055
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63,6
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
44,7
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.075
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
720
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
152
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
872
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
652
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.202
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
439
Comarca
47.973
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
340
Comarca
39.450
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
779
Comarca
87.423
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
837
Comarca
93.012
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.445
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
6.970
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.110
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
75
Comarca
72.135
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
40
Comarca
3.055
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
1.660
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
65
Comarca
9.820
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
135
Comarca
15.365
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
16.690
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
22.570
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
25.520
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.880
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
105
Comarca
86.660
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
31
Comarca
7.331
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
271
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
897,83
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
123
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
116
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
239
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,3
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,6
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,5
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
27,2
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,5
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
41,2
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
20,1
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
21,1
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
41,2
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
76
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
617
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
429
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
141
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
249
Comarca
12.378
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
25.990
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
17,5
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
96,1
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
800
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
57.509
Comarca
45.314
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
431
Comarca
408
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.815
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
8.563
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
501
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
22
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
523
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
120
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
50
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
8
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
20
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
295
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
6
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
1
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
501
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
52
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
15
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
458
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
11.324
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.856
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
943
Comarca
104.886
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
163
Comarca
15.989
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
208
Comarca
28.016
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
54
Comarca
8.764
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
1.368
Comarca
157.655
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,97
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,9
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
1,12
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions