En xifres

Benavent de Segrià

Codi
250539
Comarca
Segrià
Població
1.533
Superfície
7,43
Densitat
206,3
Altitud
234

Superfície (km²)

Municipi
7,43
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
206,3
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
209
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
1.085
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
201
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
38
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
102
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
594
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
96
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
18
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
107
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
491
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
105
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
20
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
1.226
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
131
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
176
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
1.373
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
160
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
1.533
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
697
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
113
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
810
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
676
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
47
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
723
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
9
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
18
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
280
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
37,5
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
3
Comarca
869
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
6
Comarca
886
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
9
Comarca
1.755
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
5
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
10
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
15
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
6
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
16
Comarca
-443
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-54
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
18
Comarca
-497
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
3
Comarca
2.652
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
656
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
6
Comarca
2.759
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
6
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
481
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
37,22
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
4,65
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
32,58
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
1.496
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
1.335
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
1.363
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
1.097
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
1.504
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
1
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
11
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
31
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,2
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
36,7
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
1.085
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
68,8
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
1.055
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
86,4
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
1.055
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
63,6
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
44,7
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
1.075
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Població ocupada

Municipi
720
Comarca
84.458
Catalunya
3.033.916

Població desocupada

Municipi
152
Comarca
27.181
Catalunya
1.052.138

Població activa

Municipi
872
Comarca
111.639
Catalunya
4.086.055

Població inactiva

Municipi
652
Comarca
93.771
Catalunya
3.386.882

Població de 16 anys i més

Municipi
1.202
Comarca
170.885
Catalunya
6.223.448

Homes

Municipi
424
Comarca
47.270
Catalunya
1.807.130

Dones

Municipi
333
Comarca
39.056
Catalunya
1.601.203

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
757
Comarca
86.326
Catalunya
3.408.333

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
817
Comarca
92.009
Catalunya
3.586.318

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.400
Catalunya
9.873

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
71
Comarca
71.438
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
43
Comarca
3.081
Catalunya
21.855

Afiliacions ind. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
853
Catalunya
37.861

Afiliacions const. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.625
Catalunya
69.826

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
90
Comarca
9.700
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
168
Comarca
15.259
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
39.136
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.580
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.818
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
100
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
31
Comarca
7.311
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
271
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
897,83
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
123
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
116
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
239
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,3
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
3,6
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,5
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
27,2
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
2,5
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
41,2
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
20,1
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
21,1
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
41,2
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
76
Comarca
12.502
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
617
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
429
Comarca
61.662
Catalunya
2.188.657

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
141
Comarca
20.900
Catalunya
560.379

Habitatges familiars principals de 121 i més m²

Municipi
249
Comarca
12.378
Catalunya
369.412

Habitatges familiars principals

Municipi
512
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

RFDB (milers d'euros)

Municipi
25.990
Comarca
3.319.170
Catalunya
139.741.988

RFDB per habitant (milers d'euros)

Municipi
17,5
Comarca
16
Catalunya
18,2

RFDB per habitant (Catalunya=100) (índex Catalunya=100)

Municipi
96,1
Comarca
87,8
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
801
Comarca
163.929
Catalunya
5.855.886

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
57.428,2
Comarca
45.424,6
Catalunya
70.537,2

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
430,7
Comarca
406,6
Catalunya
485,9

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
22.405
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.959
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

IPPF. Patrimoni total per declarant (euros)

Municipi
328.793
Comarca
453.633
Catalunya
516.035

IPPF. Declaració d'actius reals (%)

Municipi
48,5
Comarca
41,8
Catalunya
37,4

IPPF. Declaració d'actius financers (%)

Municipi
51,5
Comarca
58,2
Catalunya
62,6

Superfície de terres llaurades

Municipi
533
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
36
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
569
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
224
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
298
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
11
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
533
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
3
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
77
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
80
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
62
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
18
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
80
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
784
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
50
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
10.647
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
95.006
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
961
Comarca
105.075
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
152
Comarca
15.444
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
209
Comarca
27.644
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
52
Comarca
8.364
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
1.374
Comarca
156.527
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,97
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
44,9
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
385
Catalunya
15.740

Generació de residus (tones)

Municipi
0,98
Comarca
61.280,23
Catalunya
3.812.262,98

Document Actions